De SDE++, zo werkt deze subsidie

Als je als ondernemer zonnepanelen wilt gaan leggen, kan het interessant zijn om de SDE++ aan te vragen. Maar wat is de SDE++? Om precies te zijn: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Een mondvol! Wat betekent het precies?

De SDE++ is in het leven geroepen om duurzame energie rendabel te maken ten opzichte van fossiele energie. Het uitgangspunt is om het verschil daarin weg te nemen. Dit doet de Rijksoverheid voor verschillende vormen van duurzame energie, waaronder zonnepanelen. Daarom geeft de SDE++ 15 jaar lang een vergoeding voor alle opgewekte kilowatts via zonnepanelen. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks opnieuw bepaald en is afhankelijk van de stroomprijs. De subsidie bestaat sinds 2008 en is sindsdien twee keer aangepast, vandaar de twee plussen.

De SDE++ is constant in ontwikkeling. Er zijn jaarlijks nieuwe regelgevingen en nieuwe ontwikkelingen in de markt. Wil je de meest actuele informatie rondom de SDE++?

Voor wie is de SDE++?

De SDE++ is voor ondernemers en (non-profit)instellingen met een aansluiting vanaf 3×80 Ampère. Een dergelijke aansluiting wordt ook wel een grootverbruikaansluiting genoemd. Wil je weten of het ook voor jou mogelijk is deze subsidie aan te vragen? Neem contact op voor meer informatie over jouw situatie of vraag direct een offerte aan.

Hoe werkt het aanvragen van de SDE++?

Komt jouw bedrijf in aanmerking voor het aanvragen van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie? Dan is het goed om te weten hoe een aanvraag werkt. Het is mogelijk de subsidie zelf aan te vragen, maar je kan dit ook laten verzorgen door Energievanzelf. Wij verzorgen het volledige traject rondom de aanvraag. Je bent vervolgens vrij om zelf te kiezen welke partij de zonnepanelen installeert.

Ieder najaar is er een openstellingsronde voor de SDE++, de precieze data verschillen per jaar. Tijdens deze openstellingsronde dienen alle geïnteresseerden een aanvraag in. Er zijn per ronde vier fases. Elke fase heeft een maximum subsidiebedrag. Het is belangrijk de aanvraag op het juiste moment in te dienen.

Zo gaat een aanvraag via Energievanzelf in zijn werk
1. Op de website van het RVO staat een machtigingsformulier waarmee je ons machtigt als bemiddelaar.

2. Daarnaast moet de netbeheerder een transportindicatie geven. Dit is eenvoudig aan te vragen.

3. Zoals bij elke aanvraag kijken we eerst naar de financiële haalbaarheid. We controleren de technische aspecten als constructies en netaansluiting, maar ook vergunningen en zetten zo alle seinen op groen.

4. Vervolgens geven we een advies over de hoogte van de aan te vragen subsidie. Je kan namelijk de maximale vergoeding aanvragen, maar er ook voor kiezen iets lager te gaan zitten. Op die manier krijgt jouw aanvraag voorrang als het budgetplafond wordt overschreden bij de toekenning van de subsidies. Welke vergoeding we aanvragen hangt onder meer af van de omvang van de installatie en van hoe rendabel de investering zelf al is.

5. Energievanzelf dient jouw aanvraag voor de SDE++ in. Deze aanvraag omvat onder meer een haalbaarheidsstudie, een projectplan en een overzichtstekening. Voor projecten vanaf 1 Megawatt piek zijn er aanvullende documenten nodig.

6. Na het indienen heeft het RVO 13 weken de tijd om de subsidies toe te kennen.

7. Krijg je de subsidie toegekend? Na toekenning van de subsidie moet het leggen van de zonnepanelen binnen 2 jaar gerealiseerd worden.

8. Nadat de installatie is gerealiseerd wordt deze aangemeld bij het RVO. Op basis hiervan maken ze een voorschot van de subsidie voor het eerste jaar.

Ik wil een aanvraag indienen

De berekening, fasebedrag en correctiebedrag uitgelegd

De te ontvangen subsidie per opgewekte kilowattuur wordt berekend met behulp van een fasebedrag en een correctiebedrag. Het fasebedrag, ook wel basisbedrag genoemd, is afhankelijk van de huidige kostprijs van zonnepanelen. Dit bedrag staat de volledige subsidielooptijd vast.

Het fasebedrag wordt verminderd met het correctiebedrag. Het correctiebedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, afhankelijk van de huidige stroomprijs. Gaat de stroomprijs omhoog, dan gaat het correctiebedrag omhoog en andersom. Er wordt gewerkt met twee correctiebedragen. Voor stroom die je zelf gebruikt geldt een hoger correctiebedrag dan voor stroom die je terug levert aan het net. Zo stimuleert de overheid bedrijven om veel panelen te leggen en zo stroom terug te leveren aan het net.

Wat is er bekend over de SDE++ in 2022?

Ieder jaar is er een nieuwe openstellingsronde. Daarbij is er vaak weer nieuwe of aanvullende informatie. Meer weten over de actuele informatie van de SDE++ in 2022? We vertellen het je graag!

De SDE++ kort samengevat

Veel informatie, zo alles bij elkaar! We vatten het nog even kort samen.

  • De SDE++ is een subsidie om duurzame energie rendabel te maken ten opzichte van fossiele energie.
  • De overheid geeft 15 jaar lang een vergoeding voor alle opgewekte kilowatts. De precieze vergoeding verschilt per jaar, afhankelijk van de huidige stroomprijs.
  • Ieder jaar is er een openstellingsronde met vier fases waarin bedrijven hun aanvraag kunnen indienen.
  • Het RVO bepaalt binnen 13 weken wie de subsidie krijgen toegekend.
  • Na het toekennen van de subsidie moet de installatie van de zonnepanelen binnen 2 jaar worden gerealiseerd.

Interesse om de SDE++ voor jouw bedrijf aan te vragen? Of wil je weten wat de voordelen zijn om dit via Energievanzelf te regelen?

Neem vrijblijvend contact op