Privacy Beleid

Privacyverklaring van Energie Vanzelf

Laatst bijgewerkt: 19 december 2023

Energie Vanzelf, gevestigd in Maarsbergen en actief als installateur van thuisaccu’s, hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de informatie die wij over u verzamelen. Energie Vanzelf is een toonaangevende leverancier en installateur van thuisaccu’s in Nederland. Onze contactgegevens zijn:

Energie Vanzelf
Haarbos 7A
3953 HA Maarsbergen
Nederland
info@energievanzelf.nl

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten, waaronder:

– Naam en contactgegevens voor communicatie en installatiedoeleinden.
– Adresgegevens voor de installatie van het product.
– Betalings- en factuurgegevens voor de afhandeling van transacties.
– Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en producten.

Energie Vanzelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of als dit wettelijk verplicht is.
Bij het aanmaken van monitoring t.b.v. de prestaties van de installatie. worden uw naam en adresgegevens gedeeld met de fabrikant van de producten
In gevallen waarin wij uw gegevens delen, zorgen wij ervoor dat de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Energie Vanzelf. Voor al deze verzoeken kunt u contact opnemen via bovengenoemd e-mailadres.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Energie Vanzelf behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Voor vragen over onze privacybeleid of voor verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@energievanzelf.nl

Energie vanzelf is toegewijd aan de bescherming van uw privacy en het waarborgen van de veiligheid van uw persoonsgegevens.